Πληροφορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία

Τηλέφωνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2743360200

2743360201

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

2743360202
2743360209
2743360210

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2743360211

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2743360203
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2743360241
2743360213
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2743360214
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2743360219
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΜΗΤΡΩΟ 2743360220
2743360218
FAX: 2743022361
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 2743360230
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2743360229
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2743360223
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2743360245
2743360223
2743360224
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2743360206
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2743360207
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ 2743360221
2743360246
2743360204
2743360222
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2743360226
2743360227
FAX: 2743022361
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2743360232
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2743360232
2743360233
2743360234
2743360235
2743360236
2743360240
ΔΕΚΤΕΞ 2743360212
2743360228
ΔΕΥΑΞ 2743028183
2743027127
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2743360200

​ 

xarths locateit image

 

video_grey

photos_grey

video_grey

Κύλιση στην Αρχή