Στύλια

stylia-04

Η Κοινότητα λεγόταν Βλαντούσια (Βλα-ντούσια = ο αδελφός του Ντούσια) και έγινε το 1912 από τον δήµο Πελλήνης. Το 1927 µετονοµάστηκε σε Στύλια (τα). Το σωστό είναι ότι την ονοµασία Βλαντούσια την πήρε από τους Ενετούς της 4ης Σταυροφορίας.

Στην απογραφή των Ενετών του 1700 αναφέρεται το χωριό «Viladusa» µε 16 οικογένειες και 64 κατοίκους. Το Βλαντούσια βγαίνει από τη σύνθετη λέξη «Vila-dusa» = Ville-douce = πολίχνη - γλυκιά = ωραίο χωριό. Τον 17ο αιώνα υπήρχαν στην περιοχή δύο γειτονικοί οικισµοί µε τα ονόµατα Vlandussa και Stiglia (αρχείο Nani). Στην περιοχή των Στυλίων είχαν φτιάξει τις «κρεβατίνες» µε στύλους αρκετοί ασκητές οι οποίοι περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους πάνω στους στύλους και γι’ αυτό τους έλεγαν στυλίτες. Στον χώρο αυτό ασκήτεψε για αρκετά χρόνια ο όσιος Λουκάς.

Τα προϊόντα του χωριού είναι η µαύρη σταφίδα, η σουλτανίνα και το λάδι. Παλαιές οικογένειες αναφέρονται οι: Κόλλια - Ζωγράφου - Θεοδώρου - Πάνου - Δούρου - Σταµατόπουλου - Μαυραγάνη.

 

photos1 xartis1    

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή