Πιτσά

pitsa-02

Η κοινότητα προήλθε από το δήµο Ευρωστίνης το 1912. Είναι ένας οικισµός ορεινός στη δυτική πλευρά του Πιτσαδαίικου Αη Λιά. Υπήρχε ακόµα µεταξύ Κάτω Λουτρού και Λυκοποριάς αραιοκατοικηµένος οικισµός από καλύβια για να εξυπηρετούνται οι αγρότες, τα «Πιτσαδαίικα». Το 1915 ορίστηκαν σαν έδρα της κοινότητας τα Πιτσαδαίικα, ενώ στις απογραφές του 1920, 1928 δεν αναφέρεται το όνοµα Πιτσαδαίικα αλλά Κάτω Πιτσά. Οι κάτοικοι το ονόµαζαν «το Πιτσά» ή του «Πιτσά», ενώ το ορεινό Πιτσά λέγεται τώρα Απάνω Πιτσά. Ο Μηλιαράκης το σηµειώνει ως Μπιτσά και αναφέρεται βέβαια στο ορεινό χωριό, απ’ όπου κατέβηκαν οι Πιτσαδαίοι της παραλίας, για να συγκροτήσουν τα σηµερινά Πιτσαδαίικα ή Πιτσά.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

photos1 xartis1    

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή