Μελίσσι

melissi-01

Η Κοινότητα Μελισσίου προήλθε το 1912 από τον δήµο Σικυωνίων. Το 1851 είχε 125 κατοίκους και το 1886 είχε 398 κατοίκους. Την ονοµασία την πήρε από τα άγρια µελίσσια τα οποία είχαν τις κυψέλες τους σε βράχο, ανατολικά του ναού του αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος κατεδαφίσθηκε το 1884 κατά την διάνοιξη της σιδηροδροµικής γραµµής. Την εποχή της Τουρκοκρατίας η περιοχή Μελισσίου ήταν ιδιοκτησία του µπέη της Κορίνθου και της αρχοντικής οικογένειας Ρέντη.      

Η µικρή ιστορία του χωριού είναι ταυτισµένη µε την οικογένεια Ρέντη η οποία έχει τις ρίζες της στους σταυροφόρους της 3ης σταυροφορίας. Ο Δηµήτριος Ρέντης υπήρξε νοτάριος και φίλος των Καταλανών, κυρίων του Δουκάτου των Αθηνών (1311-1388). Αγωνίστηκε υπέρ αυτών το 1375 κατά του Νερίου Ατσαγιόλι και το 1379 στην Αθήνα κατά των Ναβαραίων, κλάδο των Ρέντηδων των Αθηνών αποτέλεσε η οµώνυµη οικογένεια της Κορίνθου.

Το Μελίσσι στην απογραφή του 1879 είχε 398 κατοίκους, το 1907, 596, το 1928, 623, το 1940, 717, το 1951, 742, το 1971, 840, το 2001, 909. Προστάτης του χωριού είναι ο άγιος Δηµήτριος. Ο νέος ναός κτίσθηκε το 1971 µε πέτρα πελεκητή και είναι βυζαντινού ρυθµού. Παλιές οικογένειες του χωριού είναι οι: Σούρλου - Μαλιαρού - Ζένιου - Νικολάου - Αδραχτά - Σωτηρόπουλου - Τριάντου - Σµυρναίου - Κουτίβα - Αναγνωστόπουλου - Καφτάνη κ.ά

 

Διαβάστε περισσότερα

 

photos1 xartis1    

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή