Λουτρό

loutro-02

Οι κοινότητες Κάτω και Άνω Λουτρού προήλθαν και οι δύο από τον τ. δήµο Ευρωστίνης. Το 1952 το Άνω Λουτρό έγινε ξεχωριστή κοινότητα µε το Β.Δ. 10-3-1952 ΦΕΚ Α΄ 65 1952, αλλά καταργήθηκε τον ίδιο χρόνο και ενώθηκε µε το Κάτω Λουτρό (Απόφ. ΣΕ 1804/1952). Το 1851 το Άνω Λουτρό στην απογραφή βρέθηκε να έχει 140 κατοίκους, ενώ το Κάτω Λουτρό δεν είχε χτιστεί ακόµα. Το 1886 το Κάτω Λουτρό είχε 266 κατοίκους και το Άνω 133. Το 1961 είχαν και τα δύο χωριά 512 κατοίκους και στην τελευταία απογραφή το Κάτω, 486 και το Άνω 33.

Το Λουτρό µνηµονεύεται συχνά στις πηγές από την εποχή της Ενετοκρατίας και ύστερα. Το όνοµά του οφείλεται στα θερµά λουτρά που υπήρχαν εκεί ή σε αρχαία ερείπια που οι ντόπιοι τα νόµισαν για λουτρά. Ο Pouqueville αναφέρει ότι στην εποχή του τα νερά των λουτρών είχαν εξαφανιστεί, αλλά έµεναν τα ερείπια από τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Διαβάστε περισσότερα

photos1 xartis1    


 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή