Ξανθοχώρι (Μάζι)

ksanthoxwri-03

Το τοπωνύµιο Μάζι εκτός από το γνωστό σε εµάς χωριό Μάζι (Ξανθοχώρι) υπάρχει και στις ανατολικές κλιτύες του όρους Πατέρας, και στην Αργολίδα. Το Μάζι της Κορινθίας µαζί µε την Κορφιώτισσα (Κούτσι) έλεγχε την επικοινωνία Κορινθίας - Αχαΐας Το πιο πιθανό είναι ότι ο οικισµός Μάζι δηµιουργήθηκε µεταξύ 1367 - 1373 από Αλβανούς µισθοφόρους του αυθέντη της Κορίνθου Νέριου Ατζεόλι.

Από τους προεπαναστατικούς περιηγητές οι κάτοικοι παρουσιάζονται ως σκληροί, γενναίοι αλλά και καχύποπτοι. Είχαν δικά τους ήθη και έθιµα όπως και οι γείτονές τους στο χωριό Ρέθι. Μιλούσαν ελληνικά και διακατέχονταν από ελληνικά αισθήµατα. Μιλούσαν µε περιφρόνηση για τους άγριους Τούρκους και τους πολεµοχαρείς Αλβανούς, δηλαδή τους Γκέκηδες και Τσάµηδες, µε τους οποίους δεν είχαν σχέση ή συγγένεια. Ήσαν καλοί Χριστιανοί και µάλλον συγγένευαν µε τους Τόσκηδες.

Στις αρχές του 1800 ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό αρκετοί κάτοικοι από την περιοχή Καλαβρύτων. Μετά το 1821, το χωριό, απέκτησε και γραµµατοδιδασκαλείο.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

photos1 xartis1    

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή